G7 cảnh báo về ý nghĩa của Libras đối với ngành tài chính toàn cầu

Sự gắn kết không có nghĩa chính xác là cùng một hành động mà nó có nghĩa là hành động cùng nhau. Và họ sẽ kêu gọi hợp tác quốc tế. Mặc dù quan hệ song phương thường rất tuyệt vời, thương mại chắc chắn có thể được củng cố trong một số lĩnh vực quan trọng cụ thể. Sự không chắc chắn trên nền kinh tế hành tinh cũng rất có thể là một chủ đề thảo luận. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi một số thống kê tài chính thuận lợi từ Hoa Kỳ.

Kể từ đó, các cuộc họp thường xuyên đã trở thành một khía cạnh quan trọng của hợp tác tài chính. Tuy nhiên, trái với các vấn đề khác trên toàn thế giới như biến đổi khí hậu, các đề xuất được nêu ra ở đây không cần hợp tác toàn cầu. Để bắt đầu, chính quyền Abe ngày nay hiện đang ở năm thứ tư theo lịch, và có vẻ an toàn về mặt chính trị. Vì không phổ biến kể từ bây giờ, không khó để tưởng tượng họ sẽ kiếm được bao nhiêu nếu họ thực sự đưa ra chính sách. Tuy nhiên, ưu tiên của đa số các quan chức ở Bari sẽ nhận được cảm giác chính quyền Trump sẽ đi xa đến mức nào với những lời hứa làm lại các hiệp định thương mại, các quy tắc để tránh lặp lại cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế và các địa điểm quan trọng khác.

Tám quốc gia được gọi là G8. Vào giữa những năm 1970, các quốc gia này là một vài trong số các quốc gia hiệu quả nhất, với một vài nền kinh tế lớn nhất. Trong khi nền kinh tế và lợi nhuận đang cho thấy dấu hiệu phục hồi, đại đa số người Anh vẫn chưa cảm nhận được lợi ích gia tăng. Đầu tư là một phương pháp để cải thiện tăng trưởng tiềm năng, nhưng cải cách cơ cấu mục tiêu cũng có thể đóng một chức năng tích cực quan trọng. Điều quan trọng nữa là phải quay trở lại với sự tăng trưởng có chứa sự gia tăng tiền lương của mọi người. Điều này sẽ đảm bảo một hiệu ứng trên nền kinh tế thực tế. Biện pháp này là một khía cạnh quan trọng của chiến lược để bảo vệ chống lại một sự lây lan nợ lớn hơn ở châu Âu.

Về an ninh, hai vấn đề đặc biệt sẽ có khả năng chi phối các cuộc đàm phán. Nhưng có thể có ảnh hưởng đến sự tự tin sau này, với những người tự hỏi về cơ hội thoát ra bất cứ khi nào có vấn đề xảy ra ở một trong các quốc gia ngoại vi. Một trong những nguyên nhân cơ bản liên quan đến sự gia tăng bất bình đẳng lớn trong những thập kỷ cuối. Nhưng làm thế nào nó không cố gắng hành xử như một tổ chức thông thường không cho thấy rằng nó không có ảnh hưởng lớn. Bên cạnh những phản ứng ngắn hạn, nhu cầu về một giải pháp cấu trúc cũng cần được nhấn mạnh. Và đôi khi rõ ràng là nó lại thất bại. Đã đến lúc mọi người đỗ những lời hoa mỹ ở bên cạnh và tìm kiếm khu vực hợp lý nơi có chỗ ở.

Cùng với việc tăng lương trì trệ, Brits hiện đang có mức tăng trưởng lợi nhuận thực âm. Ví dụ, vào năm 1998, Anh đã ngừng gửi bộ trưởng tài chính của mình như một biện pháp để tách G8 khỏi các cuộc họp cấp bộ trưởng tiêu chuẩn. Trung Quốc cũng đã nỗ lực kết hợp một số lượng kỷ lục các quốc gia như một cách để củng cố sứ mệnh của mình để hoàn thành sự phát triển và hòa nhập, một cái gì đó được gọi là Đồng thuận Hàng Châu. Mặc dù Tổng thống Obama báo cáo động thái này không liên quan đến Trung Quốc, nhưng không có nghi ngờ gì về việc nó dựa trên nhiều hơn những cân nhắc thương mại. Cuộc đua tài chính giữa G7 tiếp tục trong tháng này, do phần còn lại của nhóm báo cáo dữ liệu GDP gần đây nhất của họ. G7 hành động cùng nhau sẽ đủ để tạo ra sự khác biệt lớn.